Veľká spoločenká miestnosť- bar a priľahlý interiér.